Sverre Farsund

Sverre Farsund

Dagleg leiar

57 82 16 88 / 97 05 40 10
sverre.farsund@farsundnaustheller.no

Geir Inge Bale

Geir Inge Bale

Bestyrar Førde depot og Norcem
Toril Solberg

Toril Solberg

Rekneskap / administrasjon